Υπηρεσίες Υλοποίησης Oracle EBS / SAP

H SmartSoft παρέχει υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάλυση απαιτήσεων και υλοποίηση των ERP συστημάτων Oracle EBS και SAP.

H SmartSoft διαθέτει μια ομάδα συμβούλων και προγραμματιστών με βαθιά γνώση και εκτεταμένη εμπειρία, ικανή να εξυπηρετήσει τις ανάγκες κάθε έργου.

Οι λειτουργικές περιοχές του συστήματος Oracle EBS στις οποίες η SmartSoft έχει σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία είναι: General Ledger, Assets, Payables, Receivables, Cash Management, Purchasing, Order Management, Inventory, Bills of Materials, Warehouse Management, Project Costing, Project Billing.

Οι λειτουργικές περιοχές του συστήματος SAP στις οποίες η SmartSoft σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία είναι: Finance & Controlling (FI-CO), Human Resources (HR), Payroll (PY), Collections & Disbursements (CD)