Υπηρεσίες SaaS

Λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS), Σημαίνει παροχή λογισμικού ως συνδρομητική υπηρεσία μέσω Διαδικτύου, και γίνεται όλο και πιο δημοφιλής λόγω της ικανότητάς της να απλοποιεί την ανάπτυξη και να μειώνει το κόστος απόκτησης. Το SaaS επίσης συχνά συνδέεται με ένα "pay as you go" μοντέλο παραχώρησης άδειας συνδρομής.

Αποκτήστε λοιπόν σήμερα πλήρη μηχανογράφηση και σύγχρονη εταιρική παρουσία στο διαδίκτυο με ηλεκτρονικό κατάστημα, ουσιαστικά νοικιάζοντας το λογισμικό.

Mε βάση το μοντέλο αυτό και σε αντίθεση με τον παραδοσιακό τρόπο διάθεσης λογισμικού:

  1. Ο πελάτης δεν αγοράζει άδειες χρήσης (user licenses) αλλά αποκτά το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού στο πλαίσιο συνδρομής για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
  2. Το λογισμικό δεν λειτουργεί σε εξοπλισμό του πελάτη που θέλει να το χρησιμοποιήσει, αλλά σε εξοπλισμό υποδομής που είναι εγκατεστημένος σε κατάλληλο Data Center, ανήκει στον προμηθευτή της συνδρομητικής υπηρεσίας και χρησιμοποιείται από κοινού για την εξυπηρέτηση των αναγκών όλων των πελατών της υπηρεσίας.
  3. Ο πελάτης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση και να χρησιμοποιήσει το λογισμικό μέσω Internet, από οποιοδήποτε σημείο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή είναι αυτό επιθυμητό.

Το κόστος της συνδρομής SaaS καλύπτει πλήρως:

  • τη χρήση του λογισμικού
  • τη χρήση του κεντρικού εξοπλισμού υποδομής που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του λογισμικού
  • τις νέες εκδόσεις του λογισμικού και διαχειριστικές εργασίες που αναλαμβάνει ο προμηθευτής της συνδρομητικής υπηρεσίας (π.χ. διενέργεια backup καθημερινά, συμπίεση / βελτιστοποίηση βάσης δεδομένων, συντήρηση νέων εκδόσεων λογισμικού).