Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να κάνετε τις συγκρίσεις σας και να μάθετε τι δυνατότητες προσφέρονται μέσα απο πακέτα SaaS. Αν θέλετε αναλυτικότερες πληροφορίες για κάποιο συγκεκριμένο πακέτο πατήστε τον αντίστοιχο σύνδεσμο.

Starter Simple Bronze Silver Platinum eBiz
smallBiz Simple Yes Yes No No No No
smallBiz Bronze No No Yes No No No
smallBiz Silver No No No Yes No No
smallBiz Platinum No No No No Yes No
smallBiz eBiz No No No No No Yes
CRM No No Yes Yes Yes Yes
Retail POS Yes Yes Yes Yes Yes Yes
pocket smallBiz No Yes Yes Yes Yes Yes
pocket Order No Yes Yes Yes Yes Yes
myNetShop No Yes Yes Yes Yes Yes
Web Services No Yes Yes Yes Yes Yes
Θέσεις εργασίας Starter Simple Bronze Silver Platinum eBiz
Εμπορική Διαχείριση 1 θέση 1 θέση 3 θέσεις 5 θέσεις ≤ 30 θέσεις ≤ 50 θέσεις
Retail POS 1 θέση 1 θέση 2 θέσεις 5 θέσεις ≤ 30 θέσεις ≤ 50 θέσεις
CRM Με έξτρα χρέωση 1 θέση 3 θέσεις 5 θέσεις ≤ 30 θέσεις ≤ 50 θέσεις
pocket smallBiz No 1 θέση 1 θέση 2 θέσεις ≤ 30 θέσεις ≤ 50 θέσεις
pocket Order No 1 θέση 1 θέση 2 θέσεις ≤ 30 θέσεις ≤ 50 θέσεις
Λογιστική No No No No ≤ 30 θέσεις ≤ 50 θέσεις
Παραγωγή No No No No No ≤ 50 θέσεις

Σημασία συμβόλων

Yes : Παρέχεται στο πακέτο
No : Δεν παρέχεται στο πακέτο
Με έξτρα χρέωση : Μπορεί να προστεθεί στο πακέτο με έξτρα χρέωση