Εκπαίδευση

Τα παρακάτω video σας παρέχουν μια βασική στοιχειώδη προσέγγιση για τα πακέτα SaaS της SmartSoft

Στοιχειώδη παρουσίαση των πακέτων SaaS

Παρουσίαση smallBiz, μενού και βασικές λειτουργίες οθονών Παρουσίαση smallBiz, μενού και βασικές λειτουργίες οθονών
Sorting σε κολώνες dataset καθώς και εξαγωγή δεδομένων σε excel Sorting σε κολώνες dataset καθώς και εξαγωγή δεδομένων σε excel
Παρουσίαση καi βασικές λειτουργίες mynetshop Παρουσίαση καi βασικές λειτουργίες mynetshop
Δημιουργία νέου είδους και σύνδεση με κατηγορία, κατασκευαστή και τιμοκατάλογο Δημιουργία νέου είδους και σύνδεση με κατηγορία, κατασκευαστή και τιμοκατάλογο
Εισαγωγή αναλυτικής περιγραφής είδους και αλλαγή τιμών τιμοκαταλόγου Εισαγωγή αναλυτικής περιγραφής είδους και αλλαγή τιμών τιμοκαταλόγου
Παρουσίαση του myNetShop Παρουσίαση του myNetShop
Ανέβασμα φωτογραφιών στο mynetshop για νέο είδος (upload and resizing photo) Ανέβασμα φωτογραφιών στο mynetshop για νέο είδος (upload and resizing photo)
Εμφάνιση νέου είδους στο mynetshop Εμφάνιση νέου είδους στο mynetshop
RealTime αλλαγή περιεχομένου mynetshop από το smallBiz ERP RealTime αλλαγή περιεχομένου mynetshop από το smallBiz ERP
Δημιουργία νέου χρήστη mynetshop και παραγγελίας. Ιχνηλασιμότητα παραγγελίας από χρήστη mynetshop Δημιουργία νέου χρήστη mynetshop και παραγγελίας. Ιχνηλασιμότητα παραγγελίας από χρήστη mynetshop
Παραλαβή παραγγελίας και τιμολόγηση. Ιχνηλασιμότητα παραγγελίας από smallBiz ERP Παραλαβή παραγγελίας και τιμολόγηση. Ιχνηλασιμότητα παραγγελίας από smallBiz ERP
Εντατική λιανική - Retail POS Εντατική λιανική - Retail POS
pocketOrder ασύρματη παραγγελιοληψία pocketOrder ασύρματη παραγγελιοληψία
Διαχείριση ραντεβού CRM Διαχείριση ραντεβού CRM
SmartSoft pocketsmallBiz, Warehouse Management System

Το video παρουσιάζει τα παρακάτω:
  1. RealTime Εισαγωγή παραγγελίας πελάτη με PDA στο smallBiz ERP
  2. Έλεγχος παραγγελίας από smallBiz και μετασχηματισμός της σε ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
  3. Picking με το PDA των ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ειδών που ΒΡΕΘΗΚΑΝ στην αποθήκη (όχι όλα)
  4. Μετασχηματισμός από PDA σε ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ (όσων βρέθηκαν)
  5. Μετασχηματισμός από ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ σε ΔΑΠ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (μερική εκτέλεση παραγγελίας)
  6. Picking BackOrder ειδών και μετασχηματισμός σε ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ (picking υπόλοιπης παραγγελίας)
  7. Κλείσιμο παραγγελίας με κοπή ΔΑΠ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ των backorder ειδών (κλείσιμο παραγγελίας)
SmartSoft pocketsmallBiz, Warehouse Management System
Παρουσίαση SmartSoft SaaS Hotel


Τα video παρουσιάζουν τα παρακάτω:

  1. Internet Presentation (Hotelux)
  2. Internet Booking (Hotelux)
  3. Πλάνο κρατήσεων από Internet (smallBiz ERP)
  4. Tour Operator Booking (smallBiz ERP)
  5. Πλάνο κρατήσεων Tour Operator (smallBiz ERP)
  6. Διαχείριση Συμβολαίων ανά Tour Operator
  7. Προβλέψεις Εσόδων από Κρατήσεις - Booking Position (smallBiz ERP)
  8. Διαχείριση Δωματίων (smallBiz ERP)
  9. Πλάνο Ξενοδοχείου (smallBiz ERP)
  10. Διαχείριση Restaurant - CAFÉ - SPA (smallBiz Order, pocket Order)
  11. Διαχείριση Πελατών (smallBiz CRM)
  12. Μαζική Αποστολή sms, email (smallBiz CRM)
  13. Διαχείριση εκδηλώσεων και ραντεβού(smallBiz CRM)
  14. Μαζικό Check Out Δωματίων και συγκέντρωση σε ένα Τιμολόγιο(smallBiz ERP)
  15. Διαχείριση Πωλήσεων (smallBiz ERP)
  16. Διαχείριση Αποθηκών (smallBiz ERP)
  17. Διαχείριση Προμηθευτών (smallBiz ERP)
  18. Διαχείριση Αξιογράφων
  19. Διαχείριση Ταμείου (Εισπράξεις – Πληρωμές)
Παρουσίαση 1η:
Παρουσίαση SmartSoft SaaS Hotel

Παρουσίαση 2η:
Παρουσίαση SmartSoft SaaS Hotel

Βασικά μαθήματα χρήσης του πακέτου SaaS

Εισαγωγή – εξοικείωση με το περιβάλλον και τις οθόνες smallBiz ERP  
Επιφάνεια εργασίας, μενού, οθόνες και δίγλωσσο περιβάλλον
Παρουσίαση και Βασικές λειτουργίες οθόνης
Κριτήρια αναζήτησης και εμφάνιση δεδομένων
Εμφάνιση, εισαγωγή, μεταβολή και διαγραφή δεδομένων από Πίνακα Εγγραφών
Εμφάνιση, εισαγωγή, μεταβολή και διαγραφή δεδομένων από Φόρμα Επεξεργασίας
Δημιουργία εκτύπωσης δεδομένων με χρήση wizard
Χρήση πινακοποιημένων τιμών (lookup)
Αναζήτηση από οθόνες smallBiz ERP Αναζήτηση από οθόνες smallBiz ERP
Δημιουργία νέου Συναλλασσόμενου – Πελάτη στο smallBiz ERP Δημιουργία νέου Συναλλασσόμενου – Πελάτη στο smallBiz ERP
Δημιουργία νέου Συναλλασσόμενου – Προμηθευτή στο smallBiz ERP Δημιουργία νέου Συναλλασσόμενου – Προμηθευτή στο smallBiz ERP
Δημιουργία νέου είδους Δημιουργία νέου είδους
Εισαγωγή παραστατικού, Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Πελάτη Εισαγωγή παραστατικού, Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Πελάτη
Εισαγωγή παραστατικού, Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Προμηθευτή Εισαγωγή παραστατικού, Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Προμηθευτή
Ηλεκτρονική τιμολόγηση υπηρεσιών Ηλεκτρονική τιμολόγηση υπηρεσιών
Εξόφληση πελάτη και αντιστοίχιση τιμολογίου Εξόφληση πελάτη και αντιστοίχιση τιμολογίου
Διαχείριση πελατειακών σχέσεων, μαζική αποστολή SMS - smallBiz CRM Διαχείριση πελατειακών σχέσεων, μαζική αποστολή SMS - smallBiz CRM